- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -
Vogels met een lange snavel
Vogels met een middellange snavel
Vogels met een kort en dunne snavel
Vogels met een kort en krachtige snavel
Vogels met een haakvormige snavel
Vogels met een brede snavel
www.meivogels.nl

Mei is dé maand bij uitstek om vogels te kijken. Je kunt vogels prachtig zien baltsen, je ziet veel vogels nestjes bouwen, je kunt vogels zien broeden en je kunt ook al verschillende jonge vogels bewonderen en ook de natuur is dan vol prachtige kleuren. Meivogels leek me dan ook een mooie naam voor mijn website.

Ik heb ervoor gekozen om een indeling te maken in drie soorten rubrieken. De bovenste foto's verwijzen naar de plaatsen waar je de vogels het meeste ziet: in het weiland, in tuinen en parken, in en om het water, in het bos of hoog in de lucht. In het midden staan de vogels gesorteerd op soort snavel en via de letters bovenaan zijn ze op alfabet te vinden.

Onlangs toegevoegd, nieuwe foto's bij onderstaande vogels:
De blauwborst
De dodaars
De lepelaar
De zomertaling
De kluut
De grauwe vliegenvanger
De boerenzwaluw
De huiszwaluw
De aalscholver
De putter
De koperwiek
De kramsvogel
De kuifeend
De pimpelmees
De roodborsttapuit

Nieuwe vogels:
De steenuil
De kleine karekiet
De kleine strandloper
De kuifleeuwerik
De graspieper
De grauwe gors
De grauwe klauwier
De spotvogel